Etkinlikler
28
Mayıs
1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu
Değerli Araştırmacılar, 28-30 Mayıs 2015 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nün iş birliğiyle düzenlenecek olan 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu'nda sizleri Nevşehir, Kapadokya’da ağırlamaktan onur duyacağız. Sempozyumda temel ve uygulamalı çalışmalarını paylaşmak üzere, dil eğitimi ve öğretimi alanında çalışan akademisyenleri ve öğretmenleri bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, Erken Çocuklukta Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi, Edebiyat Öğretimi, Dilbilim ve Disiplinlerarası Dil Öğretim Çalışmaları gibi konuları içeren çalışmalarımızı ve deneyimlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Bildiri özeti gönderimi için son tarih, 10 Aralık 2014'tür. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Bildiri özetleri her iki dilde hazırlanabilir. Sempozyuma hakem sürecinden sonra kabul edilen bildirilerin tam metinleri sempozyum tarihinden kısa bir süre sonra Uluslararası Hakemli bir dergi olan International Journal of Languages' Education and Teaching (IJLET) dergisinde UDES-2015 Özel Sayısı olarak yayımlanacaktır. Sempozyuma ilişkin her türlü soru, görüş ve önerinizi udes2015@gmail.com adresine yazarak bizimle paylaşabilir; ayrıntılı bilgi ve güncellemeler için http://udes.nevsehir.edu.tr/tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Değerli araştırmacılar, sizleri 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu'nda görebilmek dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin AKTAŞ Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü
03
Haziran
Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi
Değerli Meslektaşlarım, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından Sağlık Bakanlığınınkatkılarıyla 03 – 05 Haziran 2015 tarihlerinde Renaissance Polat Hotel Erzurum’da düzenlenecek olan“SAĞLIKLI SU YÖNETİMİ KONGRESİ” ne sizleri davet etmekten onur duyarım. Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi’nde tartışılacak konuların; sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında karşılaşılacak sorunlara ışık tutması, değişen çevresel koşullar altında ülkemizde ortaya çıkabilecek olan sağlık sorunlarına önlem alınmasına yol göstermesi en büyük dileğimizdir. Su, yaşamın ve sağlığın vazgeçilemez bir unsurudur. Sağlık açısından belirli temel kriterleri taşımayan su da toplumlar için hastalık kaynağı olabilmektedir. Bu temel bakış açısı ışığında Çevre Mühendisliği, Kimya, Biyoloji, Tıp ve özel sektörün sağlıklı su üretme/sunma konusundaki deneyim ve birikimlerini paylaşabileceği ve tüketiciye en ideal suyun nasıl sunulabileceğinin irdeleyeceği bir Kongre düzenlemeyi amaçladık. Kongre’ye; Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı Laboratuvarlardan, Çevre Sağlığı, Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrol Programları Şubelerinden, Üniversitelerin içme ve kullanma sularının temini, arıtımı, ambalajlanması, teknolojisi ve sağlığa etkileri konularıyla ilgilenen akademik birimlerinden, Bakanlıklarımızın su ve sağlıkla ilgili yönetim birimlerinin ilgili daire başkanlıklarından, belediyelerin su temini ve yönetiminden sorumlu birimlerinden ve konuyla ilgilenen diğer kamu kurum/kuruluşları ve özel sektörden katılımcılar olması beklenmektedir. Su alanında yaşanan gelişmelerin de paylaşılacağı bu bilimsel şölenin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi için siz değerli meslektaşlarımızı Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi’ne davet etmekten onur duyuyoruz. Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Hikmet Koçak Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Seçil Özkan
Haberler