Eğitim Programı Hakkında

1. BAĞIMSIZ DENETÇİLİK EĞİTİM PROGRAMI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ve Dumlupınar Üniversitesi arasında Kamu Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesi uyarınca Yeminli Mali Müşavirler (YMM) ile 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip,fakülte mezunu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) eğitimlerini yürütmek üzere işbirliği protokolü imzalanmıştır. Program başvurusu yapılmadan önce Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun internet adresinin (www.kgk.gov.tr) ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.

2. BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru süreci ön kayıt alındıktan sonra kurumumuz tarafında eğitim programı duyurulacaktır.

3. KİMLER BAŞVURABİLİR

* Yeminli Mali Müşavirler (YMM),

* 15 yıllık deneyime sahip, fakülte mezunu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM).

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerde (SMMM), 15 yıllık mesleki deneyimin hesaplanması tamamen adayın sorumluluğundadır. Mesleki deneyimin hesaplanmasında ilgili yönetmelik baz alınmalıdır.

4. BAĞIMSIZ DENETÇİLİK RUHSATI

Eğitim programı tamamlandığında verilen eğitimin değerleme aracı olarak sınav yapılacaktır. Sınav ile ilgili detaylar ayrıca duyurulacaktır. %80’ine katılımın zorunlu olduğu eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar eğitimde başarılı sayılacaklardır.

26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesinin 4a Fıkrası gereğince ilgili eğitimleri başarı ile tamamlayan meslek mensupları, ilgili işlemlerden sonra Bağımsız Denetçi Ruhsatı almaya hak kazanacaklardır.

5. LİSANÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA MUAFİYET HAKKI

Eğitim Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) formatına göre hazırlandığından, eğitim sonunda kazanılan AKTS kredileri, Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü eğitimlerinin tamamlanabilmesi için gerekli olan AKTS kredilerine sayılarak meslek mensupları elde ettikleri AKTS kredisi kadar uygun derslerden muaf tutulacaklardır. Bu durum Dumlupınar Üniversitesi Senatosu Kararı ile garanti altına alınmıştır.

6. EĞİTİMLER VE ÜCRETLERİ

İki meslek mensubu grubu için eğitimler iki kategoride tasarlanmıştır. Detaylar aşağıda belirtilmiştir.

Yeminli Mali Müşavirler (YMM) için;

Eğitim Konusu AKTS Ders Saati Ücreti
Denetim 6 42 1.000 TL + KDV
Muhasebe Standartları 6 42 1.000 TL + KDV
Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı 6 42 (online) 350 TL + KDV
Toplam 18 AKTS 126 2.350 TL + KDV
Toplam (%8 KDV Dahil) 2.538 TL

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) için;

Eğitim Konusu AKTS Ders Saati Ücreti
Denetim 6 42 1.000 TL + KDV
Muhasebe Standartları 6 42 1.000 TL + KDV
Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim 6 42 (online) 350 TL + KDV
Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı 6 42 (online) 350 TL + KDV
Toplam 24 AKTS 168 2.700 TL + KDV
Toplam (%8 KDV Dahil) 2.916 TL
 

Eğitim bütçesinin hesaplanmasında kesin kayıtların sayısı önemli bir parametre olduğundan eğitim başladıktan sonra kesinlikle ücret iadesi yapılmayacaktır. KGK'nın geçiş dönemi eğitim ücretlerine ilişkin duyurusu:

GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN DUYURU          

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin Geçici 1 inci maddesi çerçevesinde yapılacak eğitimlerde, 660 sayılı KHK’nın 9 uncu maddesi uyarınca bağımsız denetim kalitesinin teminine  yönelik olarak, işbirliği yapılan üniversiteler arasında eğitim ücreti konusunda haksız rekabete yol açabilecek tutum ve davranışların önlenmesi amacıyla;          

1. Eğitimlerde katılımcılardan tahsil edilecek ücret, peşin tahsil edilmek ve KDV  hariç olmak üzere,  ana konular itibarıyla ve ders başına, örgün eğitimlerde 1.000 (bin) TL, on-line eğitimlerde ise 350 (üçyüzelli) TL olarak belirlenmiştir.          

2. Belirlenen ücrette ilişkin olarak üniversitelerce herhangi bir  artırım, indirim, taksitlendirme ve benzeri farklı bir uygulama yapılmayacaktır.

7. SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar için Tıklayınız.

Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2014, Çarşamba