İdari Kadro

GÖREVİ

ÜNVANI  -  ADI SOYADI

Müdür Yrd.Doç.Dr. Ayhan GÜN
Müdür Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Burhanettin DURMUŞ
Müdür Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Habibe Yelda ŞENER
Mutemet/Satın Alma Öğr.Gör. Fikri Yunus ŞATIRER
Bilgisayar İşletmeni/Özel Kalem Ümmühan GÖLMEZ
Bilgisayar İşletmeni/Yayın Ofisi İsmail ÖZBİLEN
Memur Metin İMİRGİ
Danışma/Kayıt Kabul Gülay DEMİR
Danışma/Kayıt Kabul Derya ERDOĞAN
Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2016, Salı